Skip to content


Dzīvesprieks

Jaunībai vajag prieku gluži kā aprīlim palu…
Ārija Elksne

Jautrība ir varonības veids.
Ernests Hemingvejs

Jautrība ir labākā miesas un gara higiēna.
Žorža Sanda

Nedz medus bez salduma, nedz dzīve bez rūpēm.
Latviešu sakāmvārds

Kas tic saulei, tam jātic arī ēnai.
Viktors Igo

Nauda gan nedara laimīgu, bet tā ārkārtīgi nomierina.
Ēriks Marija Remarks

Dvēselē mēs aizvien esam vienā un tajā pašā vecumā.
Ģertrūde Šteina

Iegrāmatots zem: Dzīve.